18 Mart 2011 Cuma

Sevgili İle Arayı Düzeltmek İçin

Sevdiğiniz ile küsseniz ve aranızı düzeltmek istiyorsanız, sabahları kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kıldıktan sonra Yasin Suresinin ilk "mübin" ine kadar 53 defa okuyun. Yani ilk sayfayı 53 defa okuyacaksınız, sureyi tamamlamayacaksınız. Bu formül tecrübe edilmiştir ve çok kişi faydasını görmüştür.Yasin Suresi İlk Sayfası:

Okunuşu

1. Yasın

2. Vel kur'anil hakiym

3. İnneke le minel murseliyn

4. Ala sıratım müstekıym

5. Tenziylel aziyzir rahıym

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiynManası:1.Yasîn.

2.Andolsun hikmetli Kur’an’a,

3. Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

4.Dosdoğru bir yol üzerinde(sin).

5. (Kur’an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah’)ın indirmesidir.

6.Babaları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin).

7. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık inanmazlar.

8. Gerçekten Biz onların boyunlarına, çenelere kadar (dayanan) halkalar geçirdik; bu yüzden başları yukarı kalkıktır.

9.Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik. Böylelikle onları örtüverdik, artık görmezler.

10. Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.

11.Sen ancak, zikre (Kur’an’a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah’)a (karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele.

12. Şüphesiz Biz, ölüleri Biz diriltiriz; onların önden takdim ettiklerini ve eserlerini Biz yazarız. Biz herşeyi, apaçık bir kitapta tespit edip korumuşuz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder